Zwem & Polovereniging Vivax is een Oegstgeester vereniging voor waterpolo en zwemles. Vivax is op 17 december 1969 opgericht door Leen van Ingen Schenau. De naam 'Vivax' betekent "lang levend" en "levenskracht gevend". Vooral de prestaties in het verleden van het eerste waterpoloteam hebben voor grote bekendheid gezorgd. Vele kinderen uit Oegstgeest en omgeving hebben hun zwemdiploma gehaald bij de vereniging.

Vivax is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). De KNZB is in Nederland regionaal ingedeeld in vijf districten. De districten zijn weer ingedeeld in zogenaamde kringen (14 totaal). Vivax is ingedeeld in District IV en in de kring Gouwe-Rijnstreek. Alle wedstrijden voor waterpolo vallen onder District IV.

Missie

Nederland is een waterland en bijna alle Nederlanders halen op jonge leeftijd het zwemdiploma en bijna 3 miljoen zwemmen regelmatig. Zwem & Polovereniging Vivax is in Oegstgeest een belangrijke stimulator voor het bevorderen van het zwemmen in de gemeente. Vivax wil de mogelijkheid bieden om een leven lang actief te zijn in één of meerdere zwemsporten.

Visie

Zwem & Polovereniging Vivax is een vereniging, waarin de wensen en behoeften van de leden centraal staan, zodat zij in iedere levensfase actief kunnen zijn in en rond het water. De vereniging wil binnen de gemeente Oegstgeest de (mogelijke) leden de mogelijkheid bieden om op een gezonde en verantwoorde manier te sporten. Belangrijk onderdeel hierbij is de breedtesport filosofie in combinatie met plezier en kwaliteit.  De doorstroming vanuit de elementaire afdeling naar de zwemsport afdelingen is hierbij een speerpunt.

Vivax staat voor:

   Plezier

   Fit & Gezond

   Veilig

   Kwaliteit

   Verbinden 

 

“Een topper ben je maar even, een Vivax-er ben je voor het leven.” 

 

Het motto van de vereniging past in het breedte sportbeleid dat Zwem & Polovereniging Vivax graag wil uitstralen. Daarnaast past het ook goed binnen het beleid van de KNZB “Een leven lang zwemmen”. Het motto geeft in het kort weer wat voor Vivax belangrijk is.